RÖSTER från tidigare parkursdeltagare:

"Genom ett öppet hjärta kan man uppleva en värld som vi inte trodde fanns. Att vi hör ihop mer än vi tror om vi bara vågar lita på vår egen sanning och vår egen längtan. Den här världen vill jag utforska mera tillsammans med min man! Flow och lugn. "
 "Ni sade att ni skulle ”ta oss till en helt nya värld”… ja ja tänkte jag … kanske för några i gruppen men hade tvivel på om ni skulle kunna leverera detta för alla. Ni satte väldigt höga förväntningar på er! Men det mest fantastiska vad att ni levererade på det. Imponerande!"
 

Parsamtal 

Ja, vad är det som händer när det som är kärlekens essens – lust, frihet och närhet – inte riktigt finns där? Ofta ser vi svårigheter i en kärleksrelation som något negativt men de kan lika gärna ses som ett tillfälle till utveckling som individ och som par.

Vi alla längtar efter kärlek, att känna oss sedda, hörda och förstådda. Samtidigt har vi genom åren skapat mönster som försvar för att slippa bli sårade. Dessa skyddar oss men begränsar också vår möjlighet till kärlek och skapar vad vi kan kalla missförstånd eller friktion i en relation.

Genom att mötas och samtala kring det som är, även det som är svårt och sårbart, ges en möjlighet till en fördjupad och mer kärleksfull relation. Det kan också vara så att ni eller någon av er kommer till insikt i att det mest kärleksfulla är att avsluta relationen. Oavsett väg stöder jag er.

Vi utgår alltid från var just ni är i er relation. Vissa par kommer i akut kris efter att en otrohet uppdagats, andra par kommer för att konflikterna aldrig tycks kunna lösas eller för att relationen går på tomgång. Vissa kommer för att de helt enkelt är nyfikna på hur de kan få en fördjupad och närmare relation.

Beroende på just er situation och era behov så formas samtalen.

Manskurser

I mitt själavårdande arbete, både med personer som lever i en parrelation och andra, märker jag och min Kristina att människor ofta är osäkra i sina könsroller. Vad innebär det för mig att vara man? Hur får jag fatt på min innersta maskulina essens? Vilka är mina fallgropar och mina styrkor när det gäller att vara i min kraft? Detta har inget med politik eller tendentiösa synpunkter att göra. Nej, det handlar om hur du ska lyckas relatera till din partner, din släkt och vänner, men också arbetskollegor på mest funktionella sätt. Det är väldigt kraftfullt och tryggt att tillsammans med andra män utforska och träna sidor av en själv som har avgörande betydelse i ens liv. (Likaså leder förstås min Kristina kurser för kvinnor). Du hittar mer info och anmäler dig nedan.

SJÄLEN I DET privata RUMMET
- helgkurser för par som önskar fördjupa sin kärleksrelation

Tillsammans med min kärlek Kristina erbjuder jag kurser där vi sätter själen i fokus. Vad är det och hur funkar det? Vi ser själarnas längtan till förening med varandra som en parrelations kärna. Vi är erfarna själavårdare som stödjer er lyhört och omsorgsfullt på er upptäcktsresa både före, under och efter kursen. Detta är vårt särskilda kännetecken.
Vi är i denna världen. Här finns våra fysiska kroppar. Detta är centralt. Men vi vill förena detta med det som inte är av denna världen. Vi visar på att världen och livet är större än vi förstår. Vi talar t ex om var kärlek är utifrån detta perspektiv. Men också hur man bokstavligen kan få himmelska upplevelser i sin egen kropp.
Vår världsbild, våra kunskaper och erfarenheter hämtar vi både från västliga och östliga traditioner.

Kristina är utbildad yogalärare och stöder individer och par i nära samtal. Gösta är präst i Svenska kyrkan och har ägnat sig åt själavård i över ett kvarts sekel. Vi är en man och en kvinna och vi lever också i en relation. Vi söker leva som vi lär.

 

Kurser 

Helgkurser för par
OBS! Fullbokad

Den 26-28 maj är nästa tillfälle då vi – Kristina & Gösta – erbjuder den uppskattade parkursen igen. Under ett veckoslut får ni tid och utrymme att komma varandra nära och mötas på ett djupare plan. Vi använder oss av yoga och andra fysiska kroppsövningar, beröring och samtalsövningar för att på ett lekfullt och ömsint sätt komma närmare varandra på alla plan, till en plats som inte är av denna världen.

*Vi har ännu inte satt datum för nästa parkurs, men det går bra att kontakta mig här för att få mer information och bli uppskriven på väntelista.

Pilgrimsvandring till Santiago de Compostela i Spanien

När vi gick ut med inbjudan till vår första vandring som sker i juni var intresset översvallande och platserna bokades rekordsnabbt. Vi vill gärna erbjuda denna fina möjlighet till fler än de som fick plats i juni, så i september arrangerar vi vår andra gruppvandring i Spanien. Välkommen att vara med på en en vandring där vi får göra såväl en yttre som en inre resa. Under en vecka i slutet av september vandrar vi cirka 12 mil på Caminon i Spanien. 

Plats: Från Sarria till Santiago de Compostela, sammanlagt drygt 11 mil

Tid: 23-30 september 2017, sex vandringsdagar och två resdagar.

Pris: 6000 kr