REBELLEN I MIG TAR BÅDE MIG OCH ANDRA TILL NYA HÖJDER

 

Kunder kommer ofta till mig efter att vi samarbetat några månader och säger förundrat: ”Vad gör du med oss? Du jobbar inte som en vanlig konsult? Berätta!” Ja, det är kanske inte alltid så lätt att varken berätta eller ta emot en förklaring, men jag ska försöka.

Jag har en andlig gåva, förmåga, kompetens eller vad man väljer att säga. Genom att medvetet förkovra mig och förfina mina gåvor, kan jag idag säga att jag har stor tillgång till det jag kallar min själ. Mitt innersta, min kärna, stället inom mig där jag bara vet, eller t.o.m det gudomliga i mig. Genom detta kan jag med större lätthet se detsamma i den eller de jag möter. En själ ser och välkomnar en annan. En kommunikation på själens nivå uppstår. 
          Ja, detta resonemang kräver förstås att man väljer att vara öppen för att vi människor har eller är en ”själ” på något sätt. Att vi är större än kött och blod. Vidare kan det underlätta om man är öppen för att det även finns något som många kallar Gud. Men det är inte nödvändigt. Överhuvud taget ställer jag inga andliga eller trosmässigt krav på mina uppdragsgivare. Nej, det jag sätter i centrum är om vårt samarbete fungerar, om det blir ett växande, läkande eller utveckling i vårt samarabete. 
          Under 15 år har jag som konsult inom etik och värderingar drivit förändringsprocesser inom företag och organisationer och har genom åren agerat inom de flesta branscher inom den svenska arbetsmarknaden. Jag har rört mig helt icke-konfessionellt inom svensk offentlig sektor och näringsliv. Jag har varit helt o-prästig. Ja, de första 10 åren var jag lite orolig att andra skulle bli fundersamma i mötet med mig eftersom jag är präst. Därför höll jag i mitt tal tillbaka allt detta till förmån för att verka så icke-stötande som möjligt. De senaste åren har jag inte hållit på mig så tydligt. Fr o m nu vill jag vara helt öppen med det som faktiskt är unikt för mig, det som på ett positivt sätt skiljer mig från andra konsulter, nämligen min andliga förmåga. 
        

"Ibland kan jag uppfattas som jobbig. En sån som säger att kejsaren är naken eller att det bor en stilig prins i en ful groda, blir inte alltid populär..."

"Ibland kan jag uppfattas som jobbig. En sån som säger att kejsaren är naken eller att det bor en stilig prins i en ful groda, blir inte alltid populär..."

 

själen i det offentliga rummet

Jag driver förändringsprocesser inom företag och organisationer och har genom åren agerat inom de flesta branscher inom den svenska arbetsmarknaden. Det centrala är uppdragsgivarens sincera, uppriktiga och ärliga vilja att växa och utvecklas. I djupaste mening tar våra föreläsningar upp vad det innebär att vara människa och hur vi därigenom kan agera mer konstruktivt och till vår fulla potential på arbetet. Vilka är dina, ditt företags grundläggande värderingar? Hur märks det i ditt liv att du lever efter dem? Hur förändras ditt företag om vi inte bara kan sätta ord på de grundläggande värderingarna, utan att vi också tränar på att utvecklas i deras riktning? Vilka är de etiska dilemmana i ditt företags kärnverksamhet och i det mellanmänskliga mötet mellan era anställda?

 

själen i det privata rummet

Min roll/mitt kall handlar om att få människor att växa, att därigenom få världen att blomma. För att göra det måste man lära känna sig själv. För att göra det är det gott om man även lär känna det som är större än man riktigt kan förstå. Man kan försöka öppna upp mot tillvarons och sin egen storhet. Det svåra är inte att se det stora i andra, utan att göra det i sig själv. Och när man ser det, tar det gestalt. Då äger ett märkligt skeende rum där människan ifråga växer. 

Tillsammans med Kristina leder jag en kurs för par som vill fördjupa sin kärleksrelation.

Tillsammans med Kristina leder jag en kurs för par som vill fördjupa sin kärleksrelation.

Jag hjälper dig genom att ställa frågor som handlar om att förstå vem du är. När är du i ditt esse och hur tar du dig dit? Om du heter Ulla, när är du som ”Ulligast”? När spritter själen till inom dig? När lever du ditt liv i enlighet med den avsikt som tog dig hit? När hamnar du i mörkret? Vad gör att du halkar dit? Vad är det du sörjer i ditt liv? Vad är din yttersta längtan och hur ser ditt handfasta projekt ut för att nå dit? Om du släpper sans och vett, möjligt eller omöjligt, blygsel och hämningar – vad är din vildaste dröm?