PRÄSTEN

3.46 min

En gränstänjare och gränsöverskridare

Uppväxt i en vanlig ickereligiös familj tvingades jag, mot min vilja, att konfirmeras eftersom det var det man ”skulle göra”. Ute på en egen ö i Stockholms skärgård utvidgades min världs- och självbild och jag ville aldrig lämna ön. Till min stora förvåning blev jag präst och kom snart att ha skapat två kyrkor inom kyrkan, Fjällkyrkan i Åre och Studentkyrkan i Härnösand.
          Den kyrkliga organisationen kändes tidigt för trång och konservativ för mig och jag har istället under 15 år rört mig helt icke-konfessionellt inom svensk offentlig sektor och näringsliv. Jag har varit helt o-prästig och istället för att stanna som anställd inom kyrkan har jag arbetat som konsult kring etik och värderingar i mitt eget företag.
          Det första jag fick lära mig som konsult var att jag måste vara en utekatt. En som klarar sig, ja egentligen finner sin livsluft, ute på egna äventyr och förmår överleva, eller helst leva gott på det. En som inte är beroende av stugvärmen och bortskämd med fisk och grädde av andra som förser en med allt man kan tänkas behöva.
          Ja, jag är en utekatt. Både som konsult och präst. Jag har klarat mig på egen hand. Jag har skapat min egen utkomst, mina egna metoder, mitt eget liv. Jag har alltid i mitt liv varit en gränstänjare och gränsöverskridare. En kreativ förnyare och äventyrare. Jag är helt övertygad om att om man tar ett sorts tänkande och kunnande från ett ställe och planterar det i en helt ny mark så kan det blomma fantastiska hybridblommor därur.

"Att svära i kyrkan tror jag mycket på. Det har jag gjort flera gånger, inte bara bildligt. Inte slarvigt och oreflekterat, utan medvetet och med respekt." 

Jag vill därför ”vara kyrka” på ett annat sätt. Jag vill föreläsa om, men framförallt träna, kontakten med själen och visa på det som inte är av denna världen. Att svära i kyrkan tror jag mycket på. Det har jag gjort flera gånger, inte bara bildligt. Inte slarvigt och oreflekterat, utan medvetet och med respekt. Den kyrkvana ”vet” vad man får säga och vad men inte får säga i kyrkan. Jag tror att det är viktigt att trampa på kyrkans ömma tår, att lyfta fram det undanstoppade, att belysa det illa genomtänkta, att helt enkelt ifrågasätta rådande ordning och tankesätt. Med mitt valspråk ”Se, jag gör allting nytt”, hämtat ur Bibelns sista bok, vet jag att jag kan bidra till att vända upp och ner på det som är och skapa långt mer än det mantrodde var möjligt. 
          Efter att ha levt som pilgrim på heltid i två år har jag kommit tillbaka. Jag verkar både som konsult för företag och som en sorts nyskapande, kärleksarbetande präst för privatpersoner och i andra andliga sammanhang. På altaret i Svenska kyrkan i London står det ”Gud är kärleken”. Ja, detta är en av mina mest centrala gudsbilder. Jag jobbar för ”Honom” eller ”Kärleken”. Alltså är jag en Kärleksarbetare.

KOnsulten

4.16 min