Församling i en ny tid
ATT PÅ DJUPET FÖRNYA ALLT SOM ÄR VI!

präst.png

Arbetar du inom en församling och känner att ni behöver utmana er själva och era medarbetare att komma till en helt ny nivå i det att vara en församling? En nivå där vi som människor och organisation lever ur vår fulla potential. Där vi kan skapa mer växande och mer läkande än vad vi trodde vara möjligt. Där vi blir en självklar och respekterad röst i det offentliga samtalet och innovativt gör rättare och effektivare saker inom det uppdrag som vi har.

Boka en föreläsning som ett inspirerande smakprov, en halvdag som ett första ”pröva på”, eller kanske flera utbildningstillfällen för att träna in nya färdigheter och växa på allvar. Välj inriktning och ämnen. Rannsaka era behov eller sniffa upp det som väcker er nyfikenhet. 


wedding.png

Tro & handling

 

Låt oss ”guda” oss

Låt oss GÖRA det! Pröva nya andliga övningar för att lära känna vårt innersta på ett nytt sätt, komma i kontakt med oss själva, varandra och Gud! Stilla, rörligt eller med fysisk ansträngning. Hur bereder vi marken på bästa sätt för mystika upplevelser?
Vi söker tillsammans ett gudsmöte och en närvaro bortom det vi kan greppa. Vi blir ett med varandra och med Gud på en välkänd men sällan använd andlig väg i vår rika tradition.


En helande kraft

Jesus helade människor. Vi förkunnar detta, men vi gör det väldigt sällan själva. Att alla kan hela är lika sant som att alla kan sjunga. Låt oss under trygga, omdömesgilla former utforska och återuppta denna forn av andlig verksamhet igen. I öppet samtal med vår västerländska sjukvård kan vi säkert bidra med mycket gott. Tänk om vi skulle utmana oss själva och rannsaka vad som faktiskt är möjlighet i Jesu efterföljd? Vilka är dina erfarenheter och din kraft?

 

Välsignelsen

Hur gör vi när vi välsignar? Hur känns det i kroppen? Vad sker egentligen? Genom att genomgå en välsignelse-utbildning kan detta moment som vi gör i varje gudstjänst få en helt ny dimension. Dessutom kan vi lära denna konst inom vår tradition vidare till alla som vill.


Umgänget med de döda

När man dör så uppstår man och lever. Låt oss utforska vad som är lämpligt för en församling att göra i umgänget med de döda som lever, på den andra halvcirkeln av altarknäfallet. Hur kan de anhöriga i ett sorgehus stöttas och bekräftas i umgänget med sin nyligen avlidne? Låt oss göra begravningsdefileringen till något helt annat, ett verkligt levande avsked och överlämning! 

 

Strategi

En “kundorienterad” församling

Vår tradition bjuder att vi främst är inriktade på missionsbefallningen, att gå ut och berätta om Jesus. Det är något fint, men vad händer om vi börjar i andra ändan, att vi utgår från församlingsbornas upplevda behov och längtan? Är det att göra tvärtom eller hur skulle det kunna fungera? Och om vi utmanar oss att tänka nytt i allt vi gör – vad får det för konsekvenser?


Hur sker ledningen av vår kyrka? 

Biskoparna har inte mycket makt. Mindre än 15 % av medlemmarna röstar i kyrkovalet och moderaterna ska inte ställa upp i nästa val. Den dubbla ansvarslinjen känns inte självklar som ledarstruktur. Om man har högsta funktionalitet och effektivitet i kikaren, vad skulle vara spännande att ändra på då? Är det möjligt att ens samtala om det som kanske uppfattas såsom hugget i sten? Kan ”strukturell civil olydnad” fungera? Vad kan frigöra energi och underlätta vardagsarbetet? Vilka besparingar kan vi göra på arbete som kan ses som betungande?

I det offentliga rummet

Vad vill vi som församling säga i det offentliga rummet, i olika former av media? Flera församlingar har hittat sin väg att synas, men det krävs tydlig genomtänkthet och träning. Är det inte detta många av våra medlemmar längtar efter, speciellt för att attrahera större målgrupp?


Traumabearbetning

Ja, många har farit illa av vår kyrka, eller andra kyrkors verksamhet. Olika former av negativa upplevelser och kränkningar sitter kvar i människor. Låt oss både rannsaka oss och se vad vi bör ta initiativet att rätta till i vårt eget beteende. Kan vi som kyrka öka vår trovärdighet genom att ta tag i det vi kanske länge har försökt skyla? Vill vi detta? Kan vi som företrädare för kyrkan, kristendom eller religion generellt hjälpa människor att komma vidare ur sina trauman och rädslor? Vår erfarenhet är att det är möjligt.

Nyandlighet

Hur ska vi som församling förhålla oss till det allt större och alltmer accepterade utbudet av nyandlighet? Vad kan vi lära av yoga och mindfulness och liknande som har vetenskapligt bevisat god effekt? Vad är sant? Vad är fördomar? Hur ska vi kunna vägleda församlingsbor på denna arena?


REFORMATION

 

Hur kan gamla ceremonier bli mer begripliga?

Det är nästa ingen som vet vad som sker när tre skopor mull läggs på en kista i begravningsgudstjänsten. ”Crashraten” för vigslar är över 50 %. Nästan ingen ber om bikt. Hur kan vi göra våra gamla ceremonier mer begripliga, fungerande och attraktiva så att de tydligt kan ge svar på reella behov församlingsborna har? Här ligger massor av lockande nyskapande framför oss!


Teologisk fördjupning

Gamla begrepp såsom synd, nåd, försoningsoffertanken, dubbel utgång, med flera saknar relevans för de flesta svenskar, våra medlemmar. Hur skulle det vara om vi lyckades vända upp och ner på dem, tänka helt nytt och få dem att fungera som budskapsbärare igen? Utöver det kan vi krydda denna nya anrättning med flera nya teologiska grundbegrepp.

 

VILKA NYA CEREMONIER SKULLE VI KUNNA BISTÅ MED?

Vi är experter på att sätta samman och genomföra just ceremonier. Vilka passager eller fokusområden i livet är centrala? Kanske vid studenten, när man flyttar, skiljer sig, pensioneras, övervunnit en svår sjukdom, eller liknande. Hur uppmärksammar församlingen ceremoniellt stora händelser i världen? Om vi vill verka som ett stöd för livstydning så ska vi skapa en skräddarsydd arbetsmetod som får människor att bättre förstå sig själva och Gud och därigenom växa i sin storhet!


Vår kallelse - på spetsen!

Vet vi vad den är – egentligen? Lever vi i kallelsen eller hur ser våra veckoarbetstimmar ut? Om vi vågade se utanför boxen, om vi lekte med tanken att vi skulle börja om och skapa en organisation från noll utifrån kallelsen, vad skulle det då vara? Hur skulle vi genomföra det? Vad hindrar oss?

 

Själen, sex & pengar

Vad är själen?

Hur känns den inom och utom kroppen? Hur tränar jag kontakten med den? Hur lever jag i samklang med min själ? Kanske är det detta ”gudsorgan” som vi bör vara allra vassast att tala om och träna upp kontakten och medvetenheten kring. För att förmedla något kring detta känns det angeläget att vi själva är medvetna och vältränade inom detta område.

 

Sex & sexualitet

Vilken plats får sex och sexualitet ta i församlingen? Vi gissar att få medlemmar upplever att de får stöd och inspiration av sin kyrka inom detta område. Häng med och ta täten i omställningen i dessa ämnen! Låt oss tillsamman söka ett sätt att beskriva hur Gud hänger ihop med sex? Vad karaktäriserar gudomligt- eller andligt sex? Kanske något att ta upp i vigselsamtalen? I konfirmandundervisningen? För att bidra med nya perspektiv, hur bygger vi kunskap och erfarenhet själva? 

 

 

Pengar

Vad har du och din församling för relation till pengar? Vilken energi finns i era pengar? Är det en valörskillnad på att vi numera drivs av medlemskronor och inte skattekronor? Har medarbetarna och de frivilliga en konstruktiv kostnadsmedvetenhet? Att tala om kyrkans tjänster kopplade till termer som prisvärdhet, betalningsförmåga och konkurrens gör medlemmarna (kunderna) i allt större utsträckning. Hur förhåller man till en medlem som säger sig betala ”10 000 kronor i timmen för ett dopsamtal”?