RÖSTER OM GÖSTA

 

"När Gösta är i rummet och förmedlar sitt budskap lyckas han få oss andra att känna och uppleva budskapet."

 

"Det är intensivt på flera plan. Vågar vi öppna oss för förändring och växt så upplever vi budskapet med huvudet, kroppen och ända in i vårt innersta. Engagemanget smittar och nyfikenhet väcks." 
 

SJÄLEN I DET OFFENTLIGA RUMMET

Alla har vi värderingar. Alla har vi en etik. Alla har vi en moral. Vi värdesätter saker. Vi tycker, tänker, vill och påstår. Vi utför handlingar. När våra handlingar är baserade på vad vi faktiskt tycker och värdesätter skapas en kraft. Både hos oss själva, vår omgivning och vår organisation.

Sedan1999 driver jag en konsultverksamhet inriktad på etik och värderingar. Jag arbetar med långsiktiga förändringsprocesser på ledningsnivå i företag och organisationer och har genom åren agerat inom de flesta branscher inom den svenska arbetsmarknaden. Det centrala är uppdragsgivarens sincera, uppriktiga och ärliga vilja att växa och utvecklas. I djupaste mening tar mina föreläsningar upp vad det innebär att vara människa och hur vi därigenom kan agera mer konstruktivt och till vår fulla potential på arbetet. 

Vilka är t ex dina, ditt företags grundläggande värderingar? Hur märks det i ditt liv att du lever efter dem? Hur förändras ditt företag om vi inte bara kan sätta ord på de grundläggande värderingarna, utan att vi också tränar på att utvecklas i deras riktning? Vilka är de etiska dilemmana i ditt företags kärnverksamhet och i det mellanmänskliga mötet mellan era anställda? 

Mina uppdragsgivare står att finna bland såväl statliga verk som bland IT-företag och teknikkonsulter. Jag arbetar med allt från enstaka föreläsningar till långsiktiga och genomgripande förändringsprocesser i både stora och små organisationer.

 

Tjänster 

Du kan anlita mig för att driva förändringsprocesser med fokus på etik och värderingar. Eller som föreläsare, moderator eller andra skräddarsydda uppdrag. Exempel på upplägg presenteras nedan:


VÄRDEGRUND – CORPORATE BULLSHIT ELLER VERKSAM VARDAGSVERKLIGHET?


Snacka går… Mycket av det som presenteras under rubriker som ”Värdegrund” eller ”Etisk policy” är bara snitsigt utformade drömdokument som har väldigt lite med verkligheten att göra. Då saknar de funktion eller blir i värsta fall direkt kontraproduktiva. Låt istället mig få reda ut begreppen och den vetenskapligt grundade metodiken kring hur man jobbar med etik och värderingar på företag och organisationer. Varför det är nödvändigt med delaktighet och bottom up-tänkande. Varför ledarnas agerande som modiga föregångare är helt avgörande. Jag kan hjälpa er att skapa en värdegrund som levs och gör skillnad i er vardag.


ETIKPANIK – HUR NAVIGERAR VI TILL TROVÄRDIGHET PÅ ETT GUNGIGT HAV?


Ibland blundar man och blundar lite till. Och till slut smäller det. Det blir riktigt illa och det blir panik! Vad gör vi nu? Då är man oftast ganska dålig på att själv bedöma läget eftersom man är så i affekt. Eller rättare sagt, så rädd. Oerhört mycket står på spel i moraliskt bjudande situationer. Det är centralt att så snart som möjligt gå till botten med det som gått galet. Att snabbt kunna skapatrygghet, att bena upp den komplexa situationen på ett pedagogisk sätt och med överblick kunna kommunicera rätt budskap, till rätt målgrupp, i rätt tid. Att anstränga sig att ha ett långsiktigt perspektiv mitt i stridens hetta, för att kunna bygga upp det som raserats.  


ATT VARA I EGOT ELLER I TILLIT – HUR SKAPAR VI EN KREATIV OCH LUSTFYLLD FÖRETAGSKULTUR?

Många stämmer in i påståendet att egentligen kan alla våra känslor kokas ner till två motstående grundkänslor; Kärlek och Rädsla! Antingen är man i expansion, nyfikenhet, lätthet, spontanitet, värme, välvilja, samarbete eller i kontraktion, kontroll, jämförande, oro, beräknande, försvar, jag-gör-mitt. Vågar vi fundera på hur vår organisationskultur upplevs? Om vi tänker på alla våra interna relationer och hur vi samarbetar internt över gränserna, hur är den känslan? Det går att vända en organisationskultur som man inte trivs och fungerar i. Men då krävs det kunskap, mod och uthållighet. 


DET KÄRLEKSFULLA LEDARSKAPET – HUR BIDRAR DET TILL EFFEKTIVITET OCH LÖNSAMHET?

”K-ordet”, Kärlek, är ett ord som det krävs lite mod att använda på en arbetsplats. Och dessutom mena det. Men det är det alla medarbetare innerst inne längtar efter. Det är ett bränsle mycket viktigare än bonusar, status och elegant yttre. Hur kan man skapa ett ledarskap byggt på kärlek utan att det uppfattas som ”farligt” eller flummigt? Ja, det går att visa att ett ledarskap präglat av medveten kärlek skapar både trygghet, tillhörighet och kreativitet. Att lägga tid och kraft på kärleken är direkt affärsdrivande och i slutändan mycket lönsamt.