Betraktelser
icke-konfessionella, o-prästiga sådana

Under 15 år har jag rört mig helt icke-konfessionellt inom svensk offentlig sektor och näringsliv. Jag har varit helt professionell och o-prästig. Ja, de första 10 åren var jag lite orolig att andra skulle bli orolig i mötet med mig eftersom jag är präst. Därför höll jag i mitt tal tillbaka allt detta till förmån för att verka så icke-stötande som möjligt. De senaste åren har jag inte hållit på mig så tydligt. Fr o m nu vill jag vara helt öppen. 

 

"prator"
om att se det större i tillvaron

Själen - din inre kompass

Vad vet du om själen egentligen? Vilka möjligheter finns det egentligen när man kommer i kontakt med sin själ? Om du känner till det du har innerst, då har du också tillgång till din inre kompass. Vilka val du ska göra i livet, hur du ska styra dig. Vet du det, om du är helt sann mot dig själv, då öppnar sig en ny värld. 

4.33 min

Inre frid = yttre frid

Min dröm och min vision går ut på att jag vill vara en del av en universell kraft för mänsklig växt, som resulterar i yttre och inre frid. Jag vill jobba för att se det som är större i tillvaron, det som är större i dig och mig. För att vi ska kunna växa, hjälpa, stödja, samarbeta, läka hela och försona. Oss själva och varandra.

1.46 min